Вас вітає інтернет-магазин "АНТРЕ"

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Торгового інтернет-майданчика «Antre.com.ua», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Торговий інтернет-майданчик, далі по тексту – «Договір» , і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному сайті Продавця «https://antre.com.ua (далі -« Торговий інтернет-майданчик »).

1.2. Факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, за цінами, вказаними на Торговому інтернет-майданчику Продавця, є безумовним прийняттям Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Торговий інтернет-майданчик» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Торговому інтернет-майданчику.

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів на Торговому інтернет-майданчику, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів на Торговому інтернет-майданчику;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення на Торговому інтернет-майданчику;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого на Торговому інтернет-майданчику;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, що є в наявності в данний час , представлений на Торговому інтернет-майданчику.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості, крім випадків відсутності зазначеної доступної кількості вказаного товару для продажу на данному  Торговому інтернет-майданчику.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити товар, відмовитися від товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1 Накладеним платежем. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2 Передоплата. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Торгового інтернет-майданчику.

5.3 При ненадходження грошових коштів Торгова інтернет-майданчик залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних на Торговій інтернет-майданчику, здійснюється до складів транспортних компаній, де і відбувається видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення на Торговому інтернет-майданчику;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну передачу кольору моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг транспортними компаніями;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Торговий інтернет-майданчик залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://antre.com.ua

9.2. Торговий інтернет-майданчик створений для організації дистанційного продажу товарів через Мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Торгового інтернет-майданчику для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Торговий інтернет-майданчик використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару на Торговий інтернет-майданчик здійснюється згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару на Торговий інтернет-майданчик здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

11. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що Торговий інтернет-майданчик «Antre.com.ua» на офіційному інтернет-сайті https://antre.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування Торговим інтернет-майданчиком ФОП та юридичним особам для реалізації товару.

Швидка навігація
×

Кошик